Политика за поверителност

„Асоциация наука за природата“ Сдружение e неправителственa организация в обществена полза, работещa за опазване и възстановяване на природните местообитания и видовете чрез научнообосновани методи и подходи. Ангажирането на местните общности в опазването на биологичното разнообразие е един от основните подходи, чрез които Асоциацията извършва дейността си.

Уебсайтът habitatsakar.eu е на “Асоциация наука за природата“. Той представя информация за проекта „Хабитат Сакар“ BG16M1OP002-3.028-0001.

Администраторите се ангажират да гарантират, че Вашите лични данни са защитени и Вие може да бъдете сигурни, че всяка предоставена от Вас лична информация е защитена. Ще използваме Вашата информацията, за да осигурим по-добро преживяване в сайта habitatsakar.eu.

Информация за администраторите:

“Асоциация наука за природата“ Сдружение

Регистрационен номер: 176221543

Адрес: София, ж.к. Яворов, бл. 73, ет. 4, ап. 7

Уебсайт: www.sciencefornature.org

Имейл: info@sciencefornature.org

Какви лични данни събираме:

Когато посещавате сайта на проекта „Хабитат Сакар“ на ”Асоциация наука за природата“, ние може да съберем информация за Вашето поведение при онлайн сърфиране и устройствата, които сте използвали за достъп до уебсайта.

Как и защо събираме лични данни:

Цялата информация, която ни предоставяте, ще бъде използвана за Google анализи, за да следим как се използва нашият уебсайт, както и за статистически данни, нужни за този проект.

Бисквитки

Ние използваме “бисквитки” (или Cookies), за да подобрим Вашето преживяване в сайта habitatsakar.eu. Бисквитките са малки файлове, които се съхраняват на Вашия компютър, когато посещавате сайта. Може да откажете или забраните всички бисквитки, които се съхраняват на компютъра Ви. Трябва да знаете, че забраната на бисквитките би могла да доведе до недоброто функциониране на сайта ни.

Разкриване пред трети страни

В дадени случаи, с цел изпълнението на законови задължения, може да е необходимо или да бъдем задължени да разкрием предоставени от Вас лични данни пред компетентни органи.

Защита

Защитата на Вашите лични данни е много важна за нас, затова ние съхраняваме и обработваме Вашата лична информация в съответствие с високите стандарти, изисквани от законодателството за защита на данните.

Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.

Цялост и задържане на личните данни

Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

Права на субекта на лични данни

Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до habitat.sakar@sciencefornature.org. С оглед избягване на злоупотреби, запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Промени в политиката за защита на личните данни

При промяна на нашата политика за поверителност на личните данни, съответните промени ще бъдат публикувани на habitatsakar.eu и може Ви бъде изпратен имейл, за да Ви информираме какви са промените.

Контакти

Ако имате въпроси или коментари, свързани с настоящата политика за поверителност, моля, свържете се с нас на адрес: habitat.sakar@sciencefornature.org