Новини

Фестивал на прилепите

На 16.04.2022 г., събота, от 11 ч. пред хотел „Свилена“ се проведе фестивалът „Нощ на прилепите“. Фестивалът има четвъртвековна традиция в повече от 30 страни, сред които България и останалите държави в Европейския съюз, САЩ, Австралия. Събитието се организира за опазване на многобройните видове прилепи, много от които се срещат и у нас. Програмата беше богата. За децата беше поставена куклената пиеса „Слънчев лъч“, разказваща за приятелството между балерината и мишока на един прашен таван. За тях беше организирана и тематична игра с награди, в която взеха участие с голям интерес. Концертната програма включваше изпълнение на популярни фолклорни песни и танци на Народен хор „Станко Панайотов”, Детски и детско-юношески танцови състави „Свиленче“, Детска фолклорна група „Тракийска китка“ и рецитал на известната певица Мартинна. В специално обособени места експерти еколози направиха демонстрации и раздадоха информационни материали и сувенири.

В рамките на фестивала в Народно читалище „Просвета – 1870“ беше открита изложба от 30 фотографии на „Асоциация Наука за природата“ и херпетолога Георги Попгеоргиев. Изложбата имаше за цел да насочи вниманието към няколко ключови теми – връзката между човека и природата, влиянието на човешките дейности върху животните и средата, която обитаваме заедно с тях. Посетителите се насладиха на красиви гледки от местната природа и научиха интересни факти за дивите ѝ обитатели и заплахите за тях. Посланието на изложбата беше: „Да опазим общия ни дом!“.

Фестивалът беше организиран от „Клевър Солушънс“ ЕООД в изпълнение на информационни дейности по проект Хабитат „Сакар“ (с бенефициент: Сдружение „Асоциация наука за природата“, и партньор: Община Свиленград), финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2“.

Проект „Хабитат Сакар“ е насочен към подобряване на природозащитното състояние на видове, предмет на опазване в защитени зона от мрежата Натура 2000 „Родопи – Източни“, „Сакар“, „Ждрелото на река Тунджа“ и „Река Марица“, на територията на МИГ Свиленград Ареал. Чрез изпълнението на дейностите по проекта ще се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видовете: южна блатна костенурка, червенокоремна бумка, 9 вида прилепи: подковонос на Мехели, южен подковонос, средиземноморски подковонос, остроух нощник, пещерен дългокрил, дългопръст нощник, голям нощник, широкоух прилеп, дългоух нощник.

Общата продължителност на проекта е 38 месеца, с период на изпълнение: 06.10.2020 – 31.12.2023.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 4 572 665,75 лв., от които 85% (3 886 765,89 лв.) европейско и 15% (685 899,86 лв.) национално съфинансиране.

За контакти:

Мариела Карапавлова, тел. 0877 774 216, habitatsakar@sciencefornature.org, Сдружение „Асоциация наука за природата“