ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Снимка: Наука за природата Проведе се заключителна пресконференция по проект "Хабитат Сакар" На 17.11.2023 г. от 14:30 ч. в гр. Свиленград, в конферентната зала на хотел "Свилена", се проведе пресконференция за приключване...

Повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 17.11.2023 г. от 14:30 ч. в гр. Свиленград, в конферентната зала на хотел "Свилена", ще се проведе пресконференция за приключване на изпълнението на проект „Хабитат Сакар“, на която ще...

Повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

В Свиленград се проведе заключителна пресконференция по проект „Хабитат Сакар“ На 25.09.2023 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Свиленград, гр. Свиленград, бул. „България“ №32, се проведе пресконференция за запознаване...

Повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Снимка: Наука за природата На 25.09.2023 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Свиленград, гр. Свиленград, бул. „България“ №32, ще се проведе пресконференция за запознаване на обществеността чрез медиите с...

Повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 25.11.2022 г. от 11:00 ч. в гр. Свиленград, в конферентната зала на хотел "Свилена" се проведе Междинна пресконференция по проект „Хабитат Сакар“, на която бяха представени изпълнените до момента,...

Повече

МЕЖДИННА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

На 25.11.2022 г. от 11:00 ч. в гр. Свиленград, в конферентната зала на хотел "Свилена" ще се проведе Междинна пресконференция по проект „Хабитат Сакар“, на която ще бъдат представени изпълнените до...

Повече

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ГР. СВИЛЕНГРАД

На 14.10.2022 г. от 14.00 ч. в конферентната зала на хотел „Свилена“ в гр. Свиленград, пл. „5-ти октомври“ № 1, се проведе пресконференция за запознаване на обществеността чрез медиите за...

Повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

В периода от 10.10.2022 г. до 14.10.2022 г. в с. Мезек и други населени места на територията на МИГ „Свиленград ареал“ ще бъдат проведени 4 бр. кръгли маси за заинтересованите...

Повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 14.10.2022 г. от 14.00 ч. в конферентната зала на хотел „Свилена“ в гр. Свиленград, пл. „5-ти октомври“ № 1, ще се проведе пресконференция за запознаване на обществеността чрез медиите...

Повече