Снимка: Наука за природата

Детски лагери в с. Мезек

На 18-и, 19-и и 20-и май 2022 г. в района на средновековната крепост край село Мезек бяха проведени детски лагери с екологична насоченост. Над 250 ученици от СУ „Петър Берон“,...

Повече

Снимка: Наука за природата

Детски лагери в с. Мезек

На 18-и, 19-и и 20-и май 2022 г. ще бъдат проведени три еднодневни детски лагера за ученици от община Свиленград. Сред красивата природа в околностите на с. Мезек, експерти по...

Повече

Фестивал на прилепите

На 16.04.2022 г., събота, от 11 ч. пред хотел „Свилена“ се проведе фестивалът „Нощ на прилепите“. Фестивалът има четвъртвековна традиция в повече от 30 страни, сред които България и останалите...

Повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 16.04.2022 г., събота, от 11 ч. пред хотел „Свилена“ ще се проведе фестивалът „Нощ на прилепите“. Фестивалът има четвъртвековна традиция в повече от 30 страни, сред които България и...

Повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 18.03.2022 г. в 14:00 ч. със символична първа копка беше поставено началото на строително-ремонтните работи по проект "Хабитат Сакар" № BG16M1OP002-3.028-0001, в изпълнение на дейности по подобряване...

Повече

Кое е общото между военните бункери, прилепите и старите чешми?

Важна част от проекта „Хабитат Сакар“ е създаването на нови места, подходящи за обитаване от целевите животински видове – земноводни, влечуги и прилепи. Освен специалните къщички, които се изработват и...

Повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 18.03.2022 г. от 14:00 ч. ще се проведе официална церемония "Първа копка", във връзка с предстоящо начало на строително-ремонтните работи по проект "Хабитат Сакар" № BG16M1OP002-3.028-0001, в изпълнение на...

Повече

Информационна пресконференция по проект „Хабитат Сакар“

На 07.09.2021 г. от 11:30 ч. в гр. Свиленград, в конферентната зала на хотел „Свилена“, се проведе информационна конференция във връзка с осъществяване на проект „Хабитат Сакар“. Проектът се изпълнява от...

Повече

Стартираща пресконференция по проект „Хабитат Сакар“

На 19.08.2021 г. от 14:30 ч. в гр. Свиленград, в конферентната зала на хотел "Свилена" се проведе Стартираща пресконференция по проект „Хабитат Сакар“. Проектът се изпълнява от Сдружение "Асоциация наука за...

Повече

Започва мащабен природозащитен проект на територията на МИГ „Свиленград Ареал“

България е на трето място в Европа по биоразнообразие. У нас, както и по света, някои човешки дейности оказват натиск върху организмите и техните местообитания. С ежедневната си дейност ние...

Повече