Статус: Нестартирала

Цел:
Да бъде противодействано на една от основните заплахи за целевия вид южна блатна костенурка (Mauremys caspica) – пожарите

Описание:
Ще бъдат прочистени предварително определени участъци от пътища. По този начин ще се снижи до минимум възможността огънят при евентуален пожар да преминава през тях.

Целеви видове, към които е насочена дейността:
Южна блатна костенурка (Mauremys caspica)

Фотография: Наука за природата