Сдружение „Асоциация наука за природата“

Адрес за кореспонденция:
гр. София 1510, ж.к. Хаджи Димитър, ул. „Васил Кънчев“ № 26,
бизнес център „Стефан Караджа“, вх. Д, ет. 2

Е-mail:
habitat.sakar@sciencefornature.org

Телефон:
02/4652466

 

Община Свиленград

Адрес за кореспонденция:
гр. Свиленград 6500, бул. „България“ № 32

Е-mail:
obshtina@svilengrad.bg

Телефони:
0379/74302
0379/74330