Пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii) Снимкa: SNF/Фондация "Наука за природата"

Снимка: SNF/ „Фондация наука за природата“

Научно наименование
Miniopterus schreibersii

Българско име
Дългокрил прилеп

Автор
Kuhl, 1817

Семейство
Miniopteridae, Дългокрили прилепи

IUCN
Почти застрашен, 2016

Червена Книга на България
Уязвим, 2015

Закон за биологичното разнообразие
2/3

Директива 92/43 EEC
2/4

Предмишница
42.4 – 48 mm

Пети пръст
48 – 56 mm

Трети пръст
78 – 89 mm

Тегло
10 – 14 g

Среден по размер, деликатен прилеп с къса муцуна.

Ушите са триъгълни и не надминават главата и между тях има разстояние.

Трагусът е къс и извит. Козината на гърба е сиво-кафява до тъмно сива, а коремната страна е по-светла.

Представителите на Балканите имат ясно изразено жълто до канелено кафяво оцветяване на шията през лятото.

Живеят в гори, но посещават и селища, за да ловуват около нощни лампи. В България са типични обитатели на карстовите райони.

Видът извършва сезонни миграции между летните и зимни убежища, на разстояние от 40 – 100 km.

Поради големите колонии, които се формират, прилепите трябва да изминават големи разстояния, за да намират храна.

Ловните територии са на разстояние от 40 km или средно 15 – 20 km от убежището.

Ехолокационният сигнал е с дължина 18 ms като пиковите честоти са от 49 – 53 kHz, а по-кратките сигнали са 50 – 58 kHz.

Върховите честоти се припокриват с тези на кафявото прилепче, но често високите и тихи сигнали не са характерни за кафявите прилепчета.

Сигналите могат да бъдат чути и записани на максимално разстояние от 20 метра.

Главно в карстови пещери, които са заети през цялата година, но също и мини, мазета и други подземни обекти.

Майчините колонии могат да включват от стотици до хиляди животни.

В България и Хърватия достигат до 60,000 индивида.

Копулацията е през есента.

Яйцеклетката се опложда веднага, макар че бластоцистът се имплантира само след хибернация.

Малките се раждат от средата на юни до началото на юли.

Младите образуват зрелищни клъстери.

Ловът е маневрен и се извършва под короната на дърветата, над потоци и други водни басейни, близо до растителност и около улични лампи.

Храната се състои най-вече от молци, златоочици и двукрили.

Европейските популации са застрашени от загуба на местообитания, използване на пестициди и загуба на места за убежища.

Christian Dietz and Andreas Kiefer (2014) Bats of Britain and Europe
Васил Попов,Атила Седефчев (2003), Бозайниците в България
Васил Попов, Николай Спасов, Теодора Иванова, Боряна Михова, Кирил Георгиев (2007), Бозайниците, важни за опазване в България

Пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii)

Снимки: „Наука за природата“