Статус: Нестартирала

Цел:
Да бъде противодействано на една от основните заплахи за целевия вид южна блатна костенурка (Mauremys caspica) – пожарите

Описание:
Ще бъдат оборудвани 6 броя противопожарни депа с най-необходимите съвременни средства за борба с пожарите. Ще се проведе обсъждане с РСПБЗН – Свиленград за координация на мястото на депата в плана за действие при пожари. Заедно със специалисти ще бъдат организирани обучения за всички местни жители, които желаят да участват. Депата ще бъдат на разположение в сградите на кметствата в селата Сладун и Маточина.

Целеви видове, към които е насочена дейността:
Южна блатна костенурка (Mauremys caspica)