Хабитат Сакар

Проект BG16M10P002-3.028-0001

eu
os

Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

В Свиленград се проведе заключителна пресконференция по проект „Хабитат Сакар“ На 25.09.2023 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Свиленград, гр. Свиленград, бул. „България“ №32, се проведе пресконференция за запознаване...

Повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Снимка: Наука за природата На 25.09.2023 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Свиленград, гр. Свиленград, бул. „България“ №32, ще се проведе пресконференция за запознаване на обществеността чрез медиите с...

Повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 25.11.2022 г. от 11:00 ч. в гр. Свиленград, в конферентната зала на хотел "Свилена" се проведе Междинна пресконференция по проект „Хабитат Сакар“, на която бяха представени изпълнените до момента,...

Повече