Хабитат Сакар

Проект BG16M10P002-3.028-0001

eu
os

Новини

Pressrelease_conference-2-after-1

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 25.11.2022 г. от 11:00 ч. в гр. Свиленград, в конферентната зала на хотел "Свилена" се проведе Междинна пресконференция по проект „Хабитат Сакар“, на която бяха представени изпълнените до момента,...

Повече

IMG_1651

МЕЖДИННА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

На 25.11.2022 г. от 11:00 ч. в гр. Свиленград, в конферентната зала на хотел "Свилена" ще се проведе Междинна пресконференция по проект „Хабитат Сакар“, на която ще бъдат представени изпълнените до...

Повече

Pressconference_18.10

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ГР. СВИЛЕНГРАД

На 14.10.2022 г. от 14.00 ч. в конферентната зала на хотел „Свилена“ в гр. Свиленград, пл. „5-ти октомври“ № 1, се проведе пресконференция за запознаване на обществеността чрез медиите за...

Повече