Новини

Детски лагери в с. Мезек

Снимка: Наука за природата

На 18-и, 19-и и 20-и май 2022 г. ще бъдат проведени три еднодневни детски лагера за ученици от община Свиленград. Сред красивата природа в околностите на с. Мезек, експерти по биоразнообразие ще запознаят децата със застрашените животински видове и техните местообитания и ще разкажат за начините за опазването им. Разходката ще завърши с посещение на средновековната крепост Мезек, където аниматори ще организират за младите природолюбители забавни игри и състезания на открито. Целта на събитията е повишаване на информираността на децата по проблемите на биоразнообразието в региона и възпитаване на чувство за отговорност към околната среда. За учениците и придружаващите ги учители са осигурени транспорт, храна, напитки, застраховки, лектори, аниматори, пособия и рекламни подаръци. Организатор на събитията е „Клевър солушънс“ ЕООД.

Детските лагери се провеждат в рамките на дейност „Работа със заинтересовани страни“ в изпълнение на проект „Хабитат Сакар“ с бенефициент Сдружение „Асоциация наука за природата“ в партньорство с Община Свиленград. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2“. Общата продължителност на проекта е 38 месеца, с период на изпълнение: 06.10.2020 – 31.12.2023.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 4 572 665,75 лв., от които 85% (3 886 765,89 лв.) европейско и 15% (685 899,86 лв.) национално съфинансиране.

За контакти:

Мариела Карапавлова, тел. 0877 774 216, habitatsakar@sciencefornature.org, Сдружение „Асоциация наука за природата“

Снимка: Наука за природата