Новини

Детски лагери в с. Мезек

Снимка: Наука за природата

На 18-и, 19-и и 20-и май 2022 г. в района на средновековната крепост край село Мезек бяха проведени детски лагери с екологична насоченост. Над 250 ученици от СУ „Петър Берон“, ОУ „Любен Каравелов“ и ОУ „Иван Вазов“ в Свиленград взеха участие в мероприятията. След проведените през месец април лекции – работилници за над 700 ученици и предоставянето на 1100 таблета с вградено мобилно приложение, посветено на опазването на застрашените видове прилепи, земноводни и влечуги, както и на учебни помагала за часовете на класа, организаторите от „Клевър солушънс“ ЕООД зарадваха децата с нова проява в рамките на проекта. След преход по екопътеката до крепостта, експерти еколози изнесоха беседи за биоразнообразието в региона, заплахите за целевите видове и мерките за тяхното опазване, а аниматори организираха забавни игри, танци и състезания за децата. За учениците и техните учители бяха осигурени транспорт от съответното училище до с. Мезек и обратно, обяд, минерална вода, медицинска сестра, застраховки, рекламни подаръци, учебни помагала, пособия за спорт и игри. Събитията преминаха при голям интерес и с активното участие на децата и техните възпитатели.

Детските лагери се провеждат в рамките на дейност „Работа със заинтересовани страни“ в изпълнение на проект „Хабитат Сакар“ с бенефициент Сдружение „Асоциация наука за природата“ и партньор – Община Свиленград. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2“. Общата продължителност на проекта е 38 месеца, с период на изпълнение: 06.10.2020 – 31.12.2023.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 4 572 665,75 лв., от които 85% (3 886 765,89 лв.) европейско и 15% (685 899,86 лв.) национално съфинансиране.
За контакти:

Мариела Карапавлова, тел. 0877 774 216, habitatsakar@sciencefornature.org, Сдружение „Асоциация наука за природата“

Снимка: Наука за природата