ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Хиляда и сто таблета с вградено, специално разработено образователно приложение бяха предоставени безвъзмездно на учениците от свиленградските училища СУ „Д-р Петър Берон“, ПГССИ „Христо Ботев“, ОУ „Любен Каравелов“, Първо ОУ...

Повече

Снимка: Наука за природата

Детски лагери в с. Мезек

На 18-и, 19-и и 20-и май 2022 г. в района на средновековната крепост край село Мезек бяха проведени детски лагери с екологична насоченост. Над 250 ученици от СУ „Петър Берон“,...

Повече

Снимка: Наука за природата

Детски лагери в с. Мезек

На 18-и, 19-и и 20-и май 2022 г. ще бъдат проведени три еднодневни детски лагера за ученици от община Свиленград. Сред красивата природа в околностите на с. Мезек, експерти по...

Повече

Фестивал на прилепите

На 16.04.2022 г., събота, от 11 ч. пред хотел „Свилена“ се проведе фестивалът „Нощ на прилепите“. Фестивалът има четвъртвековна традиция в повече от 30 страни, сред които България и останалите...

Повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 16.04.2022 г., събота, от 11 ч. пред хотел „Свилена“ ще се проведе фестивалът „Нощ на прилепите“. Фестивалът има четвъртвековна традиция в повече от 30 страни, сред които България и...

Повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 18.03.2022 г. в 14:00 ч. със символична първа копка беше поставено началото на строително-ремонтните работи по проект "Хабитат Сакар" № BG16M1OP002-3.028-0001, в изпълнение на дейности по подобряване...

Повече

Кое е общото между военните бункери, прилепите и старите чешми?

Важна част от проекта „Хабитат Сакар“ е създаването на нови места, подходящи за обитаване от целевите животински видове – земноводни, влечуги и прилепи. Освен специалните къщички, които се изработват и...

Повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 18.03.2022 г. от 14:00 ч. ще се проведе официална церемония "Първа копка", във връзка с предстоящо начало на строително-ремонтните работи по проект "Хабитат Сакар" № BG16M1OP002-3.028-0001, в изпълнение на...

Повече

Информационна пресконференция по проект „Хабитат Сакар“

На 07.09.2021 г. от 11:30 ч. в гр. Свиленград, в конферентната зала на хотел „Свилена“, се проведе информационна конференция във връзка с осъществяване на проект „Хабитат Сакар“. Проектът се изпълнява от...

Повече